Få professionel hjælp og vejledning i informationssøgning i forbindelse med efteruddannelse, forsknings- og udviklingsprojekter.

Vi tilbyder undervisning i brugen af de databaser, som biblioteket tilbyder. Det kan enten være kortere introduktioner eller skræddersyede kurser for afdelinger eller forskergrupper.

Mød din bibliotekar i et videomøde

Bibliotekaren kan træffes i Randers den 3. onsdag i måneden.

Næste gang er 27. september. 

Kontakt Henrik på mail: henrik.laursen@midt.rm.dk
og aftal tid til din litteratursøgning.

Resten af året træffes Henrik: 17. oktober, 28. november og 19. december.

Book et møde

Forbered din søgning vha. et søgeskema (PICO m.m.)