Regionshospitalet er i konstant udvikling på alle fronter - kvalitetsmæssigt, organisatorisk og værdimæssigt.

Vision 2020

Regionshospitalet yder akut og elektiv patientbehandling af høj kvalitet på patientens præmisser. Vores patienter oplever en sammenhængende behandling i et helhedsorienteret og tæt integreret sundhedsvæsen.

Hospitalet er et højt respekteret og attraktivt hospital for patienter, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Nøgletal for hospitalet

Akutte indlæggelser, årligt  35.700
Skadestuebesøg, årligt 14.900
Ambulante besøg, årligt 164.000
Indlæggelsesdage, gnms. 2,2
Normerede senge 220
Ansatte 1800
Budget 1,1 mia. kr.

 

Tallene er fra 2017.