Ledelse og følgeskab forudsætter hinanden
Vi har ledere, der er værd at følge, fordi de går i en retning, der giver mening for medarbejderne. Kursen er afstukket i samarbejde og dialog, og der er taget bestik af eksterne og interne krav og forventninger.

Vi har klare forventninger til hinanden
og en løbende dialog om, hvordan vi lever op til dem. Alle skal være med til at udvikle opgaverne og tage ansvar for at udvikle sig selv. Alle får tilbudt udviklingssamtaler, der er kompetenceprofiler for alle og en klar og kendt lønpolitik.

Organisationen udvikler sig målrettet
Lederne sikrer balancen mellem drift og udvikling, og de ved, at udvikling skal prioriteres.
Den åbne dialog sikrer, at medarbejdernes bidrag og synsvinkler værdsættes. Lederne kender medarbejdernes ressourcer og bruger dem.
Der er fælles mål og udviklingsplaner i alle afdelinger.
Der arbejdes både formelt og uformelt med udvikling - og der følges løbende op på den.

Vi har et godt sikkerhedsnet
, så vi har tilbud til medarbejdere med problemer. Hvis du ofte er syg eller er truet af sygdom, kan du regne med din leders interesse for din trivsel og dine muligheder for at løse opgaverne på sygehuset.
Vi kan altid håndtere belastninger som vold og anden grænseoverskridende adfærd.

Sundt sygehus
Vi arbejder for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi forebygger skader, og vi understøtter sundhedsfremmende aktiviteter.

Information er forudsætning for mening
Mening med tingene motiverer. Det er let at være velinformeret om sygehuset og egen afdeling. Der er mange kilder til information, og ledere og medarbejdere skal bruge dem. Alle kender kilderne, som primært er hjemmesiden, intranet, nyhedsbreve, pressemeddelelser og referater.
Personalemøder og LMU-møder er vigtige informationskilder på afdelingsniveau.

Kontaktinformation

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ
Tlf: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 00
 Hospitalets mailadresse
 Find vej

Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 15-19
Kløvervang 69-71
8500 Grenaa
Tlf.: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 00
 Find vej


Akut hjælpBehov for ambulance:
Ring 1-1-2


Behov for skadestue eller lægevagt:
Hverdage 8-16:
Kontakt egen læge
Hverdage 16-08 samt søn- og helligdage:
Kontakt lægevagten på tlf. 70 11 31 31