De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Du får de mest aktuelle informationer direkte på regionens hjemmeside, hvor du kan tilgå information om:

  • Anmeldelse af nye projekter og tillægsprotokoller til igangværende projekter
  • Vejledninger
  • Tjeklister
  • Fortrykte samtykkeerklæringer
  • Forsøgspersoners rettigheder