Her kan du finde oplysninger om eksisterende og fremtidige tilknytningsaftaler.

Har du brug for støtte fra en af nedenstående enheder, så kontakt eventuelt Forskningsenheden for den videre formidling.

Forskningsstøtteenheden (fundraising og ansøgning) Business and Social Sciences, AU. Du kan få hjælp til at:

  • identificere finansieringskilder, der er interessante for dit projekt
  • skræddersy din ansøgning til det enkelte opslag
  • skabe struktur og overskuelighed
  • give input til ikke-videnskabelige afsnit
  • lave budget
  • sikre at formalia er overholdt
  • få generel information om danske, europæiske og øvrige internationale forskningsprogrammer

Health (Skolarstipendier) Ph.d. - skolen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Fagbiblioteket (litteratursøgninger)

GCP enheden (Good Clinical Practice for projektpersonale) Institut for klinisk medicin, AU

Sektion for biostatistik (rådgivning og konsulenthjælp til statistik og forskningsmetodologi) Institut for Folkesundhed, AUForskningsenheden

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ 

 78 42 00 85
 forskningsenheden.RRA@rm.dk

EAN-nr.: 5798002769203

Medarbejdere i Forskningsenheden »