Region Midtjylland har licens til værktøjet SurveyXact, der er et web baseret system til afvikling af spørgeskemaundersøgelser. Som forsker ved RRA kan du derfor vederlagsfrit anvende systemet.

Du kan bl.a. bruge SurveyXact til

 • interne undersøgelser: fx om medarbejdertilfredshed, arbejdspladsvurderinger, møde- og kursusevalueringer
 • eksterne undersøgelser: fx til at evaluere brugertilfredshed, behandlinger mv.
 • diverse former for informationsindsamling: fx til at indsamle viden om alt lige fra ernæring og hygiejne til forskningsspecifikke data

Hvad koster det at bruge SurveyXact
Det er gratis for dig og din afdeling at bruge SurveyXact. Hospitalet betaler en årlig licens for adgangen til systemet.

Hvordan bliver jeg oprettet som bruger
For at blive oprettet som bruger skal du kontakte Kommunikation. Send en mail til Maja Jacobsen, majaja@rm.dk med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Regionsid
 • Email (din arbejds-email)

Erfaring med SurveyXact
Skal du i gang med en spørgeskemaundersøgelse, men mangler hjælp til brugen af SurveyXact, er der måske en kollega eller anden medarbejder du kan spørge til råds. 

Følgende personer har været på kursus hos Rambøll.

 • Anne Kristiansen, Sundheds-IT konsulent, Sundheds-IT 
 • Annette Hansen, Specialkonsulent, Sundheds-IT
 • Bruno Descours, Sundheds-IT konsulent, Sundheds-IT
 • Janne Redder, sygeplejerske, Gynækologisk/obstetrisk afdeling
 • Maja Schmidt Jacobsen, Kommunikationsmedarbejder, Kommunikation
 • Mette Hølund Kristensen, Sundheds-IT sekretær, Sundheds-IT
 • Pia Jakobsen, Ledende lægesekretær, Ortopædkirurgisk afdeling
 • Hanne Jepsen, Forskningsenheden
 • Marianne Johansson Jørgensen, Ph.d. studerende, Afdeling for Folkeundersøgelser

Sparring til udvikling af spørgeskema
Der findes validerede spørgeskemaer, som du måske kan anvende. Ellers kan du lave dit eget spørgeskema til det du gerne vil undersøge.

Der kan være mange faldgrupper, når en spørgeskema skal udvikles. Har du brug for sparring til udvikling af spørgsmål og validering kan du kontakte Mette Bach Larsen, afdeling for Folkeundersøgelser metbacla@rm.dk eller Hanne Jepsen, Forskningsenheden hannjp@rm.dk.

Kurser i SurveyXact
Rambøll Management Consulting udbyder løbende kurser i SurveyXact. Region Midtjylland har 2 gratis pladser til rådighed på hvert kursus. Kurserne fyldes efter først til mølle-princippet.


Læs mere om gratis kurser, datoer og tilmelding på SurveyXacts hjemmeside.