Forskningsenheden har indgået aftale med statistiker Leslie Foldager om hjælp til forskningsrelaterede statistikopgaver.

Inden du kontakter Leslie, er det væsentligt, at du har gjort dig klart, hvad du konkret har brug for hjælp til. Kontakt derfor Forskningsenheden før, du tager kontakt til Leslie.

Kontaktoplysninger

FoldStat v/Leslie Foldager
Tel: 6168 5014
E-mail: Leslie@foldstat.dk