Fagbiblioteket er bibliotek for alle ansatte i Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers, Regionspsykiatrien Viborg-Skive samt praktiserende læger og speciallæger.

Fagbibliotekets formål er at medvirke til at fremme hospitalets overordnede målsætning om et højt fagligt niveau for under- søgelse, behandling, pleje, genoptræning, undervisning og forskning.

Tilbud i Fagbiblioteket

Via fagbiblioteket får du  

  • Adgang til en lang række sundhedsfaglige databaser og elektroniske ressourcer
  • Adgang til ca. 6500 fuldtekststidsskrifter via DEFNet portalen
  • Bibliometriske oversigter
  • Personlig vejledning i informationssøgning
  • Fremskaffelse af litteratur fra ind- og udland
  • Månedlige opdateringer af søgninger indenfor relevante emneområder
  • Kopi af indholdsfortegnelser fra sundhedsfaglige tidsskrifter med mulighed for at bestille kopi af relevante artikler
  • Cirkulation af tidsskrifter
  • Fjernadgang til elektroniske tidsskrifter. Password udleveres ved henvendelse til fagbiblioteket.
  • Hjælp til forskning.

Klik på linket til højre for at få mere information om alle Fagbibliotekets tilbud.