Regionshospitalet Randers opslår to stipendier til forskningsårsstuderende med henblik på start senest d. 1. februar 2019. Stipendiet gives som en underskudsgaranti. Ansøgningsfrist d. 17. oktober 2018.

Hvem kan søge

Medicinstuderende, som er indskrevet på AU Health ved ansøgningstidspunktet, eller som ansøger i efteråret 2018. Der lægges vægt på, at projektet har væsentlig forankring på Regionshospitalet Randers, f.eks. i form af patientrekruttering, samt at hovedvejleder har ansættelse ved hospitalet.
Projektet bør i vid udstrækning udføres ved Regionshospitalet Randers, og Forskningsenheden stiller kontorplads til rådighed under projektet. Ansøger kan have ophold ved andre institutioner som led i forskningssamarbejdet.

Du får

  • Et skolarstipendium på kr. 10.000,- månedligt i 12 måneder
  • Computer i projektperioden
  • Kontorplads i Forskningsenheden

Sådan søger du

Din ansøgning indsendes til Forskningsenheden i elektronisk form og skal indeholde:

  • Følgebrev/motiveret ansøgning
  • Projektprotokol svarende til den som indsendes til Health
  • Budget
  • Udtalelse fra vejleder
  • Curriculum vitae for ansøger
  • Curriculum vitae for vejleder

Din ansøgning behandles og bedømmes i Forskningsrådets forretningsudvalg. En forudsætning for tildeling er, at ansøger efterfølgende søger finansiering fra andre relevante fonde.

Generel information

Forskningsenheden kan tilbyde et attraktivt akademisk miljø, og vi har i øjeblikket 2 forskningsårsstuderende og 15 ph.d.-studerende tilknyttet. Du kan indhente oplysninger om deres erfaringer med at gennemføre et forskningsårsprojekt på Regionshospitalet Randers ved at kontakte Forskningsenheden.
Typisk opstår ideen til et projekt hos en kliniker med forskningserfaring. Den studerende søger selv kontakt med en klinisk afdeling, og træffer aftale med vejledere. Hovedvejleder skal være ansat ved Regionshospitalet Randers samt ved AU Health som klinisk lektor.

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål ang. opslag kontakt forskningskoordinerende overlæge Pinar Bor (tlf. 22504767).
For evt. assistance til ansøgningen kontakt akademisk forskningskoordinator, Louise Dybdahl Pedersen, LODYPE@rm.dk.
Ansøgningen sendes til Forskningsenheden: forskningsenheden.RRA@rm.dk