Regionshospitalet Randers opslår et 1/3-stipendium til medfinansiering af en ph.d.-uddannelse med henblik på start efter oktober 2018. Stipendiet gives som en underskudsgaranti og dækker et års løn samt studieafgift. Ansøgningsfrist d. 17. oktober.

Hvem kan søge

Der lægges vægt på, at projektet har væsentlig forankring på Regionshospitalet Randers, f.eks. i form af patientrekruttering, samt at hovedvejleder har ansættelse ved hospitalet. Projekter, som har forhåndsgodkendelse som ph.d.-projekt ved universitetet, og hvor øvrig finansiering er tilvejebragt, vil blive prioriteret. Projektet bør i vid udstrækning udføres ved Regionshospitalet Randers, og Forskningsenheden stiller kontorplads til rådighed under projektet. Ansøger kan have ophold ved andre institutioner som led i forskningssamarbejdet.

Du får

  • Finansieringstilsagn på op til kr. 600.000, der dækker et års løn og studieafgift
  • Computer i projektperioden
  • Kontorplads i Forskningsenheden

Sådan søger du

Din ansøgning indsendes til Forskningsenheden i elektronisk form og skal indeholde:

  • Følgebrev/motiveret ansøgning
  • Projektprotokol svarende til den, som er indsendt/ påtænkes indsendt til universitetet
  • Budget
  • Udtalelse fra hovedvejleder
  • Curriculum vitae for ansøger
  • Curriculum vitae for hovedvejleder

Din ansøgning behandles og bedømmes i Forskningsrådets forretningsudvalg. En forudsætning for tildeling er, at ansøger efterfølgende søger finansiering fra andre relevante fonde.

Bedømmelse af ansøger/ansøgning

Kriterier for bedømmelse opdeles på projekt, ansøger og hovedvejleder:

Projekt

Videnskabelig kvalitet og gennemførlighed, finansiering (er der søgt og/eller bevilliget midler fra andre fonde), er det forankret på Regionshospitalet Randers, muligt tidspunkt for påbegyndelse, status på forhåndsgodkendelse fra Universitetet.

Ansøger

Kvalifikationer, herunder forskningserfaring og publikationer samt forankring i Randers.

Hovedvejleder/vejleder
Kvalifikationer samt forankring i Randers.

Generel information

Forskningsenheden kan tilbyde et attraktivt akademisk miljø, og vi har i øjeblikket 2 forskningsårsstuderende og 15 ph.d. studerende tilknyttet.

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål ang. opslag kontakt forskningskoordinerende overlæge Pinar Bor (tlf. 22504767).
For evt. assistance til ansøgningen kontakt akademisk forskningskoordinator, Louise Dybdahl Pedersen, LODYPE@rm.dk.
Ansøgningen sendes til Forskningsenheden: forskningsenheden.RRA@rm.dk