Indhold

Seminarrækken består af en række møder med oplæg og fri diskussion af emner og problemer ved planlægning og gennemførelse af et forsknings- eller udviklingsprojekt.

Deltagelse giver dig en unik mulighed for at blive klædt på til at komme i gang med dit eget forsknings- eller udviklingsprojekt.

Målgruppe

Seminarrækken er åben for alle forskningsinteresserede sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter samt andre med interesse i forskning.

Det er nødvendigt, at du:

  • har gennemført, er i gang med eller planlægger at gennemføre en kandidat-, master- eller PhD-uddannelse

    eller

  • er i gang med eller planlægger at gennemføre et forsknings- eller udviklingsprojekt.

Samarbejdsparter eller personer, som ønsker at samarbejde med RRA om kommende projekter er også meget velkomne.

Læs mere og tilmeld dig på Plan2Learn

Tilmelding

Tilmelding til seminarrækkerne sker via Plan2Learn, når der er oprettet hold. 

Datoer 2017

Onsdag d. 27. september
Tirsdag d. 24. oktober
Mandag d. 27. november

Alle dage kl. 14-16

Vil du vide mere...

Kontakt seniorforsker Mette Spliid Ludvigsen, hvis du har spørgsmål om sygeplejefaglig forskning.

Mette Spliid Ludvigsen
Seniorforsker, PhD

Telefon

7842 2355

E-mail

metspl@rm.dk