• 2016-2020

   

  Projekt
  Sammenligning af to stødprotokoller ved DC-kardiovertering af atrieflimren – et randomiseret klinisk studie

 • 2016-2020

   

  Projekt
  Celleforandringer på livmoderhalsen – hvordan kan vi forbedre diagnostikken?

 • 2016-2019

   

  Projekt
  Selvadministration af patientens egen medicin under indlæggelse – patientinvolvering, medicineringsfejl og sundhedsøkonomi.

 • 2017-2020

    

  Projekt
  Nye metoder til vurdering af kvindens livmoderhals vha. elastografi

 • 2016-2022

    

  Projekt
  Forebyggelse af knoglebrud hos børn med spastisk lammelse

 • 2016 - 2020


  Projekt
  Hjertestop på hospital: Undersøgelser om hjertestophold.

 • 2018-2021

   

  Projekt
  Brugen af ’see and treat’ i ambulante forløb hos kvinder over 45 år med celleforandringer

 • 2017-2020

   

  Projekt

  Histological Profiling of the Tumor Microenvironment in Molecular Subclasses of Colorectal Cancer

 • 2016-2019

   

  Projekt
  Kvaliteten af screeningskoloskopierne i Region Midtjylland

 • 2017-2021

   

  Projekt

  Optimering af brug af hjertestarter på hospital

 • 2015-2018  

  Projekt
  Beslutningsstøtteværktøj i tarmkræftscreening målrettet borgere med kort uddannelse

 • 2017-2020

   

  Projekt

  Sygeplejerskers læring og forandring af praksis om overflytning af ældre medicinske patienter mellem sundhedssektorer

 • 2016-2019

   

  Projekt
  Forebyggelse af livmoderhalskræft - i krydsfeltet mellem vaccination og screening

 • 2015 - 2019


  Projekt
  Kontinuerlig versus afbrudt vestimulation i forbindelse med fødsler.

 • 2018-2021

   

  Projekt
  Cascade – Cancer screening i Danmark: Hvad kan man i virkeligheden forvente?

Forskningsenheden

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ 

 78 42 00 85
 forskningsenheden.RRA@rm.dk

EAN-nr.: 5798002769203

Medarbejdere i Forskningsenheden »

Hvad er en ph.d.?

En ph.d.-uddannelse er en uddannelse til forsker. Det er den højeste højeste uddannelse, man kan tage i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside »