Forskerprofiler

Eksempler på hospitalets forskning

Condisox 
En international undersøgelse om varighed af ve-stimulerende drop i forbindelse med fødsler. Undersøgelsen skal afdække om man med fordel kan afbryde droppet tidligere i fødselsforløbet.

Digital kolpo 
Et kvalitetssikringsstudie af vores undersøgelse af celleforandringer på livmoderhalsen. Formålet med projektet er at optimere den diagnostiske proces for hver enkelt kvinde.

Zol mod brud 
Forskningsprojektet undersøger effekten af forebyggende medicin (Zoledronat) mod knoglebrud hos børn med spastisk lammelse.

Kontakt Forskning

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ 

Tlf. 78 42 00 85 

Mailadresse forskningsenheden.RRA@rm.dk

Mailadresse Send sikker mail via borger.dk

Mailadresse Send sikker mail via virk.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.

EAN-nr.: 5798002769203