Regionshospitalet Randers opslår et forskningsstipendium på 100.000 kr. til udvikling af viden om de komplekse udfordringer med imødekommelse af patienters basale eller grundlæggende behov, forebyggelse af komplikationer, sammenhængende patientforløb og sikring af patientoplevet kvalitet.

Forskningen skal indebære identificering af forskningsegnede spørgsmål, der anvender konsistente metoder, og som sikrer bevarelse af de relationelle dimensioner og anvendelse af den nye viden i praksis.

Målgruppe

Forskningsstipendierne er tiltænkt ansøgere, der vil arbejde med et korterevarende forskningsprojekt inden for et af hospitalets kliniske områder. Det gives med henblik på at ansøger kan afklare sin interesse for forskning/videre akademisk uddannelse.

Anvendelse

Forskningsstipendiet kan anvendes i 2017 til at frikøbe stipendiaten fra klinisk arbejde på Regionshospitalet Randers til gennemførelse af forskningsprojektet, der skal være gennemført inden for en periode af 12 måneder.

Stipendieperiode(r) og ansættelse sker efter nærmere aftale mellem ansøgeren, afdelingsledelse og sygeplejefaglig direktør.

Forskningsemne aftales med seniorforskeren og en relevant vejleder.

Ansøgningsproces

Ansøgning skal være godkendt af afdelingsledelsen inden indsendelse.

Ansøgning med projektforslag bedømmes af et udvalg bestående af sygeplejefaglig direktør, forskningschef, seniorforsker og relevante repræsentanter fra de øvrige sundhedsprofessionsgrupper.

Ansøgningen bliver evalueret ud fra følgende kriterier: 

 • Aktuel og relevant problemstilling i forhold til opslaget med klare og realistiske mål
 • Velbegrundet valg af teori og metode 
 • Realistisk tids-, arbejds-, og formidlingsplan
 • Ansøger og vejleders kvalifikationer

Krav til ansøgning

Til bedømmelsen indgår en projektbeskrivelse, som skal indeholde beskrivelse af forskningsprojektet, herunder:

 • Titel
 • Det planlagte projekt: introduktion og formål, baggrund, teori og metode, etiske overvejelser, forventede resultater, evaluering og perspektivering (maks. 12.000 tegn m. mellemrum) 
 • Organisering og de forventede aktiviteter i stipendieperioden, herunder detaljeret tids- og arbejdsplan samt formidlingsplan (maks. 4800 tegn m. mellemrum)

Desuden skal ansøgningen vedlægges en beskrivelse af

 • Mulighederne for gennemførelse af projektet, herunder vejleder, økonomi, opbakning fra afdeling, rekruttering af deltagere mv. (maks. 4800 tegn m. mellemrum)
 • Ansøgers og vejleders CV (maks. 4800 tegn m. mellemrum pr. person)
 • Vejleders anbefaling af projektet (maks. 2400 tegn m. mellemrum)

Ansøgeres forudsætninger

 • Professionsbachelor inden for en af sundhedsprofessionerne (sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, m.fl.)
 • Har erfaring med projektarbejde
 • Initiativrig og kan arbejde selvstændigt
 • Evt. bestået forskningsrelevante kurser, f.eks. kursus i systematisk review eller lignende metodekursus
 • Evt. publikationer

Vejleders kvalifikationer

Minimum ph.d.-studerende eller forskningsaktiv og kvalificeret på kandidatniveau.


Ansøgning med projektbeskrivelse og bilag sendes med e-mail til metspl@rm.dk

Ansøgningsfrist 30. november 2016 kl. 16.00.

Besked til ansøgere om udfald af bedømmelse senest 15. december 2016 og opslås på hjemmesiden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Kontakt

Mette Spliid Ludvigsen,
sygeplejerske, cand. cur., ph.d.
seniorforsker, lektor
E-mail: metspl@rm.dk
Telefon: 22355

Forskningsenheden

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ 

 78 42 00 85
 forskningsenheden.RRA@rm.dk

EAN-nr.: 5798002769203

Medarbejdere i Forskningsenheden »