Du har mulighed for at søge forskellige puljer til medfinansiering af forskningsprojekter, forskningsstillinger, korterevarende stipendier til opstart af PhD-projekter og seniorstipendier. 

  • Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

  • Spire- og TAP midler kan søges til støtte af forskning fra Forskningsfonden ved Regionhospitalet Randers. Der kan søges midler til projektstøtte som opstart eller afslutning af projekter.

  • Andre muligheder for finansiering.

Forskningsenheden

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ 

 78 42 00 85
 forskningsenheden.RRA@rm.dk

EAN-nr.: 5798002769203

Medarbejdere i Forskningsenheden »