Lone Winther Jensen
Lægefaglig direktør

Marianne Jensen
Sygeplejefaglig direktør

Bo Löfgren
Læge, ph.d., lektor
Medicinsk afdeling

Katrine Jøssing Emmertsen
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
Kirurgisk afdeling

Pinar Bor
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor 
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Finn Kristian Næser
Specialeansvarlig overlæge, dr.med.
Klinikgangen

Mette Trads
Udviklingssygeplejerske, ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling

Marie Louise Ladefoged
Innovationsmedarbejder, cand.cur.
Innovation

Thorbjørn Grøfte
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
Anæstesiologisk afdeling

Nete Hornung
Forskningsansvarlig ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor
Klinisk Biokemisk afdeling

Berit Sanne Andersen
Ledende overlæge, ph.d., klinisk professor
Afdeling for Folkeundersøgelser

Mette Bach Larsen
Seniorforsker, ph.d., cand. scient. san. publ.
Afdeling for Folkeundersøgelser

Ida Elisabeth Holm
Forskningsansvarlig overlæge, dr.med., klinisk lektor
Patologisk institut

Jens Meldgaard Bruun
Overlæge, ph.d.
Medicinsk afdeling

Esben Thyssen Vestergaard
Overlæge
Pædiatrisk afdeling

Dorthe Krogsgaard Bonnerup
Funktionsleder, farmaceut, ph.d.
Hospitalsapoteket

Mette Spliid Ludvigsen
Sygeplejerske, cand. cur, ph.d., seniorforsker
Forskningsenheden

Louise Dybdahl Pedersen
Akademisk forskningskoordinator, cand. scient., ph.d.
Forskningsenheden

Forskningsenheden

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ 

 78 42 00 85
 forskningsenheden.RRA@rm.dk

EAN-nr.: 5798002769203

Medarbejdere i Forskningsenheden »