Lone Winther Jensen
Lægefaglig direktør

Marianne Jensen
Sygeplejefaglig direktør

Berit Andersen
Ledende overlæge, ph.d., professor
Afdeling for Folkeundersøgelser

Bo Løfgren
Læge, ph.d., professor
Medicinsk Afdeling

Esben Thyssen Vestergaard
Overlæge
Børn og Unge

Dorthe Krogsgaard Bonnerup (pt. orlov)
Funktionsleder, farmaceut, ph.d.
Hospitalsapoteket

Ida Elisabeth Holm
Forskningsansvarlig overlæge, dr.med., klinisk lektor 
Patologisk institut

Jens Meldgaard Bruun
Overlæge, ph.d.
Medicinsk afdeling

Katrine Jøssing Emmertsen (pt. orlov)
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
Kirurgisk Fællesafdeling

Mette Bach Larsen
Seniorforsker, ph.d., cand. scient. san. publ.
Afdeling for Folkeundersøgelser

Mette Spliid Ludvigsen
Sygeplejerske, cand. cur, ph.d., seniorforsker og professor
Forskningsenheden 

Nete Hornung
Forskningsansvarlig ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor
Blodprøver og Biokemi

Pinar Bor
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor 
Kvindesygdomme og Fødsler

Thorbjørn Grøfte
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
Operation og Intensiv

Louise Dybdahl Pedersen
Akademisk forskningskoordinator, cand. scient., ph.d.
Forskningsenheden