Få opbygget en grundlæggende 
skrivekompetence

Skrivning af faglige eller videnskabelige artikler og konferenceabstract kan være unødigt skræmmende. Det skyldes ofte en af to årsager; enten ved man ikke, hvordan man skal få begyndt, eller også ved man ikke, hvor man skal skrive hvad. Imidlertid følger det faglige og videnskabelige manuskript ofte en fast defineret struktur og indhold.


Formål: at opbygge en grundlæggende skrivekompetence med henblik på færdiggørelse og udgivelse af et manuskript i form af en faglig-/videnskabelig artikel eller et konferenceabstract.

Fokus: forskellige typer tekster samt skriveprocessen fra ide til færdig manuskript og udgivelse.

Omfang: 5 halve kursusdage med fremmøde + en del
hjemmearbejde mellem hver kursusdag. Hver manuskript får tildelt en vejleder gennem forløbet, som giver feedback på teksten og skriveprocessen.

Tilmelding

Tilmelding til workshoppen sker via Plan2Learn 

Hvor og hvornår?

Mandage kl. 12-15 på følgende datoer:

05.02.2018
05.03.2018
09.04.2018
07.05.2018
04.06.2018

Alle dage i lokale 14/A2 på Regionshospitalet Randers, Østervangsvej 70, st. tv.

Vil du vide mere...

Kontakt seniorforsker Mette Spliid Ludvigsen, hvis du har spørgsmål om sygeplejefaglig forskning.

Mette Spliid Ludvigsen
Seniorforsker, PhD

Telefon

7842 2355

E-mail

metspl@rm.dk