Få opbygget en grundlæggende 
skrivekompetence

Skrivning af faglige eller videnskabelige artikler og konferenceabstract kan være unødigt skræmmende. Det skyldes ofte en af to årsager; enten ved man ikke, hvordan man skal få begyndt, eller også ved man ikke, hvor man skal skrive hvad. Imidlertid følger det faglige og videnskabelige manuskript ofte en fast defineret struktur og indhold.


Formål: at opbygge en grundlæggende skrivekompetence med henblik på færdiggørelse og udgivelse af et manuskript i form af en faglig-/videnskabelig artikel eller et konferenceabstract.

Fokus: forskellige typer tekster samt skriveprocessen fra ide til færdig manuskript og udgivelse.

Omfang: 5 halve kursusdage med fremmøde + en del
hjemmearbejde mellem hver kursusdag. Hver manuskript får tildelt en vejleder gennem forløbet, som giver feedback på teksten og skriveprocessen.