Fælles hospitalsvisitation

AMK, ambulancepersonale og lægebilslæger skal benytte følgende telefonnumre i forbindelse med indlæggelse af akutte patienter: 


Regionshospitalet Randers: 78 42 03 30

Aarhus Universitetshospital: 78 46 27 17

Hospitalsenheden Vest: 78 43 22 22

Hospitalsenhed Midt: 78 44 66 00

Hospitalsenheden Horsens: 78 42 52 15


Fire patientgrupper er undtaget den generelle aftale.

Det handler om:

  • De fødende. Fødende kvinder henvises som hidtil direkte til fødeafdeling
  • Patienter, der præhospitalt er identificeret med mistanke om apopleksi.Her ringes som hidtil til trombolysevagten
  • Patienter medsymptomer på akut blodprop i hjertet. Her følges hidtidige procedurer med telemedicinsk afklaring m.v.
  • De akut syge, psykiatriske patienter. Her henvises som hidtil direkte på afdelingen i Viborg, Horsens, Herning og Randers, mens patienter i Aarhus henvises via den akutte psykiatriske modtagelse i Risskov.

 

Kontaktinformation

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
Indgang 
8930 Randers NØ
Tlf: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 00
 Hospitalets mailadresse
 Find vej

Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 15-19
Kløvervang 69-71
8500 Grenaa
Tlf.: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 00
 Find vej


Akut hjælpBehov for ambulance:
Ring 1-1-2


Behov for skadestue eller lægevagt:
Hverdage 8-16:
Kontakt egen læge
Hverdage 16-08 samt søn- og helligdage:
Kontakt lægevagten på tlf. 70 11 31 31