Tegnestuen og sekretariatet består af 3 tekniske designere, en kontorassistent og en bygningskonstruktør.

Tegnestuen:
De fleste tegninger på de to matrikler Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus er digitaliseret og vedligeholdes af Tegnestuen. Der anvendes Auto CAD version ACA 2009/10.
Tegnestuen arbejder meget sammen med eksterne rådgivere ved nybygninger og ved til– og ombygninger med udveksling, opretning og ændringer af tegninger.
Tegnestuen varetager derudover en lang række opgaver:

 • Indretningsforslag.
 • Tilbud på ombygninger.
 • Bestilling af møbler.
 • Skiltning.

Sekretariat:
Den telefoniske indgang til Teknisk afdeling går gennem sekretariatet. Udover denne funktion håndterer sekretariatet en lang række funktioner så som:

 • Fakturering.
 • Udlejning af Læge/Sygeplejeboliger.
 • Bestilling af medicinske gasser.
 • Arbejdstidsregistrering.
 • Telefonpasning/ekspedition

Åbningstider:

Normal arbejdstid:

 • mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00
 • fredag kl. 07.00 - 14.30.
 • weekend/helligdage - rådighedsvagt

Kontaktinformation

Teknisk Afdeling
Regionshospitalet Randers
Dronningborg Boulevard 16A
8930 Randers NØ
 7842 3100
Fax: 7842 4380
 randers.teknisk.afdeling@rm.dk

 kort over hospitalet