Teknisk chef
Svend Østerskov Christiansen
E-mail: svchri@rm.dk   
Tlf.: 7842 3101
Område: Overordnet ansvar for Teknisk Afdeling Randers og Grenaa.

 

Teknisk souschef
Søren Kusk Godiksen
E-mail: soegod@rm.dk   
Tlf.: 7842 3102

Område: Driftsteknisk område indenfor El og VVS.

Projekt chef
Karina R. Jacobsen
E-mail: karijc@rm.dk    
Tlf.: 7842 3132
Område: Projektafsnittet