Fællesarkivet

Fællesarkivet har ansvaret for opbevaring af alle hospitalets ca. 270.000 papirjournaler. De har et system, så en journal, der er ude af arkivet, altid kan spores.

Journalerne gemmes i 10 år (de sidste 5 år i et fjernarkiv på hospitalet). De skal hurtigt kunne genfindes - også når patienterne kommer akut ind. 

Afdelingerne rekvirerer journalerne efter behov og returnerer dem efter brug til fællesarkivet. Dagligt sender fællesarkivets personale ca. 500 journaler ud til afdelingerne. De samme journaler skal senere på plads igen. 
Desuden modtager fællesarkivet dagligt en mængde enkeltstående svar på prøver. Disse skal lægges i de rigtige journaler. Fællesarkivet varetager ligeledes indscanninger af journaler.
Til at løse disse opgaver er ansat 3 HK uddannede assistenter.