Serviceafdelingen varetager diverse serviceassistentopgaver på Grenaa Sundhedshus.

Der er ansat fire medarbejdere til at varetage opgaverne.

Området ledes af den daglige serviceleder Kent Rydahl Brøsted.

Sektionsleder Karsten Kolind Rasmussen varetager Serviceafdelingens overordnede ledelse i forhold til Grenaa Sundhedshus.

Karsten Kolind Rasmussen har kontortid på Grenaa Sundhedshus onsdag i ulige uger mellem kl. 9.00 og kl. 14.00.

Serviceleder/ Vicevært

Ken Rydahl Brøsyed

Kent Rydahl Brøsted

Tlf.: 7842 3142
E-mail: KENBRO@rm.dk