Det er Patologis opgave at yde den bedst mulige patologisk-anatomisk diagnostiske service for at opnå det optimale grundlag for patientbehandling.

Ved den bedst mulige diagnostiske service forstås:
-         tæt diagnostisk sikkerhed
-         kortest mulig besvarelsestid
-         tæt dialog med samarbejdspartnere

Det er Patologis mål at

  • mindst 95 % af undersøgelserne skal være besvaret efter 5 arbejdsdage/7 ugedage
  • det diagnostiske arbejde skal ajourføres i overensstemmelse med fagets udvikling, og Patologi skal deltage aktivt i denne udvikling
  • en målrettet uddannelsespolitik skal sikre alle personalegrupper en ajourføring og ny viden relateret til deres ansvars- og fagområde
  • en aktiv produktionskontrol og kvalitetssikring skal indgå i fagets grundlæggende udvikling
  • arbejdet skal udføres med ansvarsbevidsthed overfor patienter og samarbejdspartnere samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne
  • den enkelte medarbejders personlige udvikling skal søges fremmet gennem arbejdets indhold og tilrettelæggelse
  • alle ansatte ved Patologi skal i deres virke fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, således at alle føler tryghed i arbejdssituationen og frihed i udførelsen af arbejdet
  • Patologi skal sikre et højt informationsniveau for den enkelte medarbejder og de enkelte personalegrupper for at fremme forståelsen for instituttets funktion

Kontaktinformation

Patologi
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 48
8930 Randers NØ
Tlf.: 78 42 24 00
Fax: 78 42 43 58