Patologis personale er sammensat af:

9 overlæger

1 1. reservelæger

26 bioanalytikere

3-5 bioanalytikerstuderende

2 sekretærer

5 kapel- og serviceassistenter