Køkkenet forarbejder og leverer mad til alle sengeafsnit, ambulatorier, dagafsnit, Psykiatrisk afdeling med flere.

Udover, at der produceres mad til ca. 645 brugere dagligt, leveres der også mad og råvarer til kantinen.

Køkkenet har tre afdelinger, der fungerer som underleverandører til produktionen: Slagteri, bageri og grønttilberedning. 

Afdelingerne indkøber selv råvarerne uforarbejdet med deraf følgende lavere priser og forarbejder dem selv. Samtidig er grundtanken, at man ved denne produktionstilrettelæggelse får en god kvalitet samt større fleksibilitet.

Kontaktinformation

Patientkøkkenet
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1
8930 Randers NØ
Tlf.: 7842 2600
Fax: 7842 4375

 kort over hospitalet