En lægebil kører ud til akutte situationer og medbringer genoplivnings-, behandlings- og kommunikationsudstyr, men har ikke et bårerum, så patienten kan ikke transporteres i lægebilen, men bliver transporteret i en almindelig ambulance.

Der er knyttet to lægebiler til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Randers, som begge er bemandet med en lægeassistent (en specielt uddannet Falckredder) og en anæstesilæge.

Den ene lægebil udgår fra Regionshospitalet Randers.
Ordningen har fungeret siden den 01.01.02.
Siden den 01.04.12 har lægebilen haft døgndækning.
Lægebilen dækker området omkring Randers og har et forventet antal ture på 2500-3000 per år.

Den anden lægebil udgår fra Grenaa Sundhedshus hele døgnet og dækker Djursland.
Den kører 1600-1800 udrykninger pr. år.