Vi varetager alle henviste patienter vedrørende diætbehandling fra samtlige afdelinger, ambulatorier og dagafsnit på Regionshospitalerne Randers.

Eksempler på vores arbejdsopgaver: 

  • Diætbehandling og ernæringsterapi
  • Dokumentering og registrering resultater af diætbehandling
  • Undervisning og vejledning af patienter samt plejepersonale
  • Indgå i regionale og nationale sammenhænge (møder og konferencer)
  • Opdatering og indhentning af viden
  • Udarbejdelse af materiale til undervisning, vejledning m.m.

Diætbehandling:

Vi tilbyder individuel diætbehandling, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte patients kostvaner. Vi optager en kostanamnese (kostregistrering) for derefter at vejlede i den ordinerede diæt.

Diætbehandling ved første besøg er ca. af 1 times varighed. Derefter kan der efter behov være opfølgende samtaler af ca. 30 min. varighed.
 

Kontaktinformation

Kliniske diætister
Diætkontoret
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54, indgang 3, plan 10
8930 Randers NØ

 Kort over hospitalet