Kirurgisk Fællesafdeling deltager i uddannelsen af alle typer af sundhedspersonale.

Den sygeplejefaglige uddannelse

På det sygeplejefaglige område deltager afdelingen i uddannelse af sygepleje- og radiografstuderende samt social- og sundhedsassistenter.

Uddannelsen foregår i såvel sengeafsnit som klinikker.

I hvert afsnit er ansat en klinisk vejleder, som er sygeplejerske med videreuddannelse inden for vejledning og pædagogik.

De kliniske vejledere samarbejder med de uddannelsesansvarlige sygeplejersker om løbende at udvikle og forbedre uddannelsen i klinisk praksis.


Uddannelse af lægesekretærer og serviceassistenter

Afdelingen deltager aktivt i uddannelse af lægesekretærer, sundhedssekretærer og serviceassistenter.


Uddannelse af basislæger

På lægesiden deltager afdelingen i uddannelse af basislæger, det vil sige nyuddannede læger fra universitet, der kommer ud på deres første kliniske afdeling.

Tre stillinger er beregnet til denne type, som er af 6 måneders varighed.


Uddannelse af almen praktiserende læger

4-5 stillinger er beregnet til sideuddannelse af læger, der er under uddannelse til almen praktiserende læger. Stillingerne er af 6 måneders varighed.


Uddannelse af speciallæger

For læger, der på vej til at blive speciallæger i gynækologi og obstetrik, har afdelingen én stilling, der besættes halvårligt som supplement til denne uddannelse.

For den kirurgiske uddannelse har afdelingen tre kirurgiske introduktionsstillinger af et års varighed samt 5 hoveduddannelsesforløb, som i alt er 5-årige. Disse alternerer mellem ansættelse i Randers/Aarhus og Randers/Aalborg.

Studenterundervisning på Kirurgisk Fællesafdeling

Afdelingen deltager også i studenterundervisningen på 8. semester.

Efteruddannelse

Fastansatte speciallæger deltager i kontinuerlige postgraduate efteruddannelser.

Senest har alle kolorektalkirurger været gennem 4 moduler i forbindelse med regional efteruddannelse af alle kolorektalkirurger.

Fastansatte sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter har gode muligheder for at deltage i kurser og kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

Læs mere om uddannelse på Regionshospitalet Randers.

Kontaktinformation

Kirurgisk Fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
Indgang
8930 Randers NØ

Se kontaktinformation for:
Afsnit og klinikker


 kort over hospitalet