Regionshospitalet Randers er af regionsledelsen udset til at være et af regionens fem akuthospitaler.

Kirurgisk Fællesafdeling modtager via Akutafdelingen akut syge og tilskadekomne patienter. Svært tilskadekomne patienter modtages af et tværfagligt traumeteam på en specialindrettet traumestue med umiddelbar adgang til CT-scanning.

Den enkelte patient tilses hurtigst muligt af den nødvendige speciallæge. Mindre skader tilses fortsat i den tilknyttede skadestue.

Det er en vigtig opgave for afdelingen at styrke og øge sine kompetencer inden for spydspidsområdet akutmedicin.

Akutafdelingen er et væsentligt uddannelsessted for yngre læger, der her arbejder under supervision, men også for sygeplejestuderende, redderelever og elever fra forsvaret.

Til afdelingen er knyttet behandlersygeplejersker, der selvstændigt kan behandle en del skader. Der arbejdes på at styrke behandlersygeplejerskernes uddannelse og kompetence.

Som et af regionens fem akuthospitaler har afdelingen en særlig forpligtigelse til at være innovative inden for dette område samt fremme det faglige forsknings- og uddannelsesmiljø.

Kontaktinformation

Kirurgisk Fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
Indgang
8930 Randers NØ

Se kontaktinformation for:
Afsnit og klinikker


 kort over hospitalet