Sterilcentralen er en serviceafdeling, hvis opgave det er at vaske, tælle, pakke og sterilisere de instrumenter, der bliver brugt på Regionshospitalet Randers.

Det er også Sterilcentralens opgave at købe alle sterile utensilier hjem til Regionshospitalet Randers og Grenaa ved hjælp af vores indkøbs- og lagersystem.

De bestilte varer bliver bragt til afdelingen, som så selv lægger dem på plads.

For nyt personale er der en oplæringstid på ca. 3 måneder.

Personalet har en rotationsordning mellem de forskellige funktioner for at få så varieret et arbejde som muligt.