Brystklinikken er en enhed, hvor såvel den kirurgiske som den billeddiagnostiske udredning af patienter med symptomer i brystkirtlen er samlet.

Brystklinikken er den brystkirurgiske del af klinikken, hvor al den yderligere diagnostik, undersøgelse, forberedelse til og opfølgning på kirurgisk behandling varetages.

Brystklinikken er bygget op omkring dels lægelinjer, dels sygeplejelinjer.

Årligt gennemføres der ca. 200 operationer for brystkræft og 100 operationer for godartede tilstande/knuder i brystet. Der er ca. 3000 årlige antal kontakter

 

Hovedspecialet er patienter med brystkræft, og der lægges vægt på :

  • At udredning og behandling foregår på et højt fagligt niveau og opfylder alle krav fra de regionale og nationale retningslinjer Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). 
  • At der i udrednings- og behandlingsforløbet er fokus på patientens psykiske og psykosociale problemstillinger.
  • At kontinuitet i det enkelte patientforløb fastholdes så vidt muligt.
  • At operationerne i de fleste tilfælde kan gennemføres som dagkirurgiske forløb, så patienterne kan komme hjem på operationsdagen.
  • Alle patienter, der opereres for brystkræft eller en tilstand, der kan sidestilles med dette, får tilbudt et fysioterapeutisk forløb.

 

Indsatsen overfor patienter med brystkræft er samlet, således at røntgenlæger og brystkirurgiske læger -  i et tæt tværfagligt samarbejde med Patologi på Regionshospitalet Randers og Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital – har mulighed for at tilbyde kræftpatienterne den bedste mulighed for undersøgelse, behandling og efterbehandling.

 

Patientforløb

Patienter med symptomer i brystkirtlen vil som regel primært blive undersøgt i den billeddiagnostiske afdeling, der ligger i relation til Brystklinikken. Der vil ofte, i forbindelse med udredning, blive taget en vævsprøve(biopsi). Svaret på denne gives i Brystklinikken. Tid til svar aftales med koordinator i afdelingen eller sendes pr. brev.

Alle patienter tildeles en kontaktsygeplejerske og en kontaktlæge, som er ansvarlig for planlægning af forløbet.

 

”Kort og godt forløb”

Forløbet for patienter, der har fået konstateret brystkræft, er tilrettelagt som et accelereret patientforløb, hvor hovedparten af forløbet foregår ambulant, inklusiv operation.

I nogle tilfælde vil der blive tale om en kort indlæggelse på typisk et døgn.

For at sikre patient og pårørende den fornødne tryghed og psykosociale omsorg, tilbydes et fagligt netværk fra den første kontakt i ambulatoriet til det kirurgiske forløb afsluttes.

I det typiske forløb indgår, udover undersøgelse i Billeddiagnostisk Afdeling i Brystklinikken, to ambulante besøg forud for operation og minimum to ambulante kontakter efter operation.

 

Du kan finde flere oplysninger om brystkirurgiske sygdomme på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

 

 

Patienter og pårørende

Brystklinikken kan kontaktes på:
Tlf. 7842 1296 (Sekretær).
Tlf. 7842 1291 (Brystklinikken).

Kontaktinformation

Brystklinikken
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 17
Indgang  gå til 

8930 Randers NØ
Tlf.: 7842 1290
Fax: 7842 4339

 kort over hospitalet