Personalegruppen i Fysiologisk Klinik på Regionshospitalet Randers omfatter:

  • 6 bioanalytikere
  • 2 læger
  • 1 lægesekretær
  • 1 hospitalsfysiker
  • Desuden er der løbende bioanalytikerstuderende og radiografstuderende under uddannelse på afdelingen.

For uddannelse inden for specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin henvises til: