Den centrale ergo- og fysioterapi er et tværgående afsnit organiseret under ortopædkirurgisk afdelingsledelse.

Ergo- og fysioterapeuterne varetager behandlingsopgaver og genoptræning på samtlige kliniske afsnit på hospitalet, hvor de indgår i et tæt samarbejde med øvrige faggrupper.

Desuden varetager terapien specialiseret ambulant genoptræning jævnfør Sundhedsloven.

Kontaktinformation

Ergo- og Fysioterapien
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54
Indgang 3, plan 4
8930 Randers NØ
 78 42 19 80
Fax: 78 42 43 35

 Kort over hospitalet

Ergo- og Fysioterapien
Grenaa Sundhedshus
Kløvervang 71, stuen
8500 Grenaa
 78 42 19 89
Fax: 86 32 28 99