Børn og Unge Modtagelsen består af to undersøgelsesstuer samt tre observationsstuer med plads til i alt 6 børn.

Her modtages alle børn, der er henvist akut til Børn og Unge af egen læge, vagtlæge eller speciallæge.

Når barnet indlægges akut via egen læge eller vagtlæge modtager en børnesygeplejerske familien og vurderer barnets tilstand. Observation og relevant behandling iværksættes.

Børnelægen undersøger og taler snarest muligt med barnet og forældrene. Her vurderes og iværksættes den videre behandling.

Hvis det vurderes, at dit barns tilstand er bedret og afklaret inden for 24 timer, forbliver I (barn og mor eller far) i Børn og Unge Modtagelsen. Hvis det skønnes der er behov for længere tid, vil I blive indlagt i Børn og Unge Sengeafsnit.

Mobiltelefon må gerne benyttes i afsnittet under hensyn til de øvrige børn og voksne.

Kontaktinformation

Børn og Unge Modtagelse
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 54, indgang  - gå til 
8930 Randers NØ
Tlf.: 7842 0875

Fax: 7842 4322

 

E-mail:
boernogunge@randers.rm.dk

 kort over hospitalet