Afsnittets personale bedøver patienter på den centrale operationsgang, klinikgangen, fødeafsnittet, opvågningsafsnittet, Billeddiagnostisk afdeling, Dagkirurgisk afsnit og Specialtandplejen.

Dertil kommer planlagte og akutte patienter fra alle hospitalets kliniske afdelinger.

Derudover deltager sygeplejerskerne i modtagelsen af traumepatienter og er en del af hjertestopteamet på hospitalet.

Endelig yder vi assistance i forbindelse med transporter af svært syge patienter til og fra hospitalet.

Kontaktinformation

Anæstesiologisk afdeling
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15, plan 3
8930 Randers NØ
Telefon: 7842 0510 
Fax: 7842 4310