Information til visiterende læger

På Praksis.dk kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har behov for at visitere en patient til Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.