Hvis et medlem af din familie eller din vennekreds bliver indlagt på Akutafdelingen, vil vi bede jer som pårørende vælge én i familien eller vennekredsen, der kan fungere som afdelingens kontakt til de pårørende.

Vi lægger stor vægt på at holde jer som pårørende godt informeret om, hvad der sker med jeres indlagte familiemedlem/ven. Samtidig vil vi også gerne bruge mest mulig tid på netop patienten, derfor vil vi gerne opfordre vores patienter til at medbringe deres mobiltelefon, denne må benyttes under hensynstagen til medpatienterne.  

Vi vil gerne høre din mening

 

Spørgeskemaundersøgelse

Hvis du har været patient eller født på hospitalet på et tidspunkt fra august til oktober, modtager du måske et spørgeskema med posten i løbet af efteråret, som vi håber, du vil besvare. Du kan også tilgå skemaet på nedenstående link.

LUP 2015

Kontaktinformation

Kontakt til Akutafdelingen:

Akutmodtagelsen
Skovlyvej 9
Indgang 4, plan 3
Regionshospitalet Randers
Tlf.: 78 42 03 10
Fax: 78 42 42 93

Skadestuen og Lægevagten
Skovlyvej 9
Indgang 4, plan 3
Kl. 8-16: Ring til egen læge
Kl. 16-08: Ring til lægevagten
Vagtlæge tlf.: 70 11 31 31
Fax: 78 42 43 34

Akutklinikken i Grenaa
Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 6
8500 Grenaa
Fax: 78 42 43 20

Kl. 8-16: Ring til egen læge
Kl. 16-8: Ring til lægevagten
Vagtlæge tlf. 70 11 31 31
Skadestuen i Randers har åbent hele døgnet. 
Akutklinikken i Grenaa har åbent
kl. 8-22.

Akutfilm