Vi er traumecenter for Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommune. Det vil sige, at vi modtager patienter, der har været involveret i alvorlige ulykker eller som er kommet alvorligt til skade fra dette område.

Patienterne modtages af et tværfagligt traumeteam, der består af personale fra forskellige specialer. Teamet kan straks foretage relevante undersøgelser og hurtigt påbegynde den nødvendige behandling eller indlægge den tilskadekomne til observation.