Akutafdelingen anvender DEPT (Danish Emergency Process Triage)

Triage er et redskab, der bruges til at sortere og prioritere patienter med akut opstået sygdom efter den alvorlighedsgrad, tilstanden præsenterer sig med. På den måde sikres det, at patienter med størst behov bliver behandlet først.

I Randers benyttes DEPT-systemet, der baserer sig på måling af vitalparametre (blodtryk, puls, bevidsthedsniveau m.fl.) samt henvendelsesårsag (kontaktårsagskort).

Link til DEPT-systemet 
Danish Emergency Process Triage