Akutafdelingen anvender DEPT (Danish Emergency Process Triage)

Triage er et redskab, der bruges til at sortere og prioritere patienter med akut opstået sygdom efter den alvorlighedsgrad, tilstanden præsenterer sig med. På den måde sikres det, at patienter med størst behov bliver behandlet først.

I Randers benyttes DEPT-systemet, der baserer sig på måling af vitalparametre (blodtryk, puls, bevidsthedsniveau m.fl.) samt henvendelsesårsag (kontaktårsagskort).

Link til DEPT-systemet 
Danish Emergency Process TriageKontaktinformation

Akutafdelingen
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 9 ▪ indgang 
DK-8930 Randers NØ

Tlf.: 78 42 03 10
Fax: 78 42 42 93

E-mail:
rh.randers.akutafdelingen@rm.dk 

Kort over hospitalet og parkering:
klik her

Akutmodtagelsen 1
Skadestue og Lægevagt
Indgang  Gå til 

Akutmodtagelsen 2
Indgang  Gå til 

Akutklinikken i Grenaa
Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 17, stuen
8500 Grenaa

Akutklinikken i Grenaa har åbent kl. 8-22.
Tlf: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 20

Find vej til Grenaa Sundhedshus

Oversigtskort over Grenaa Sundhedshus

For henvisning til Akutafdelingen/Skadestuen
Akutklinikken i Grenaa
Mellem kl. 8-16, skal du kontakte egen læge først.
Mellem kl. 16-08, skal du kontakte lægevagten først.
Lægevagten tlf.: 70 11 31 31
Skadestuen i Randers har døgnåbent.