Akutafdelingen anvender DEPT (Danish Emergency Process Triage)

Triage er et redskab, der bruges til at sortere og prioritere patienter med akut opstået sygdom efter den alvorlighedsgrad, tilstanden præsenterer sig med. På den måde sikres det, at patienter med størst behov bliver behandlet først.

I Randers benyttes DEPT-systemet, der baserer sig på måling af vitalparametre (blodtryk, puls, bevidsthedsniveau m.fl.) samt henvendelsesårsag (kontaktårsagskort).

Link til DEPT-systemet 
Danish Emergency Process TriageKontaktinformation

Kontakt til Akutafdelingen:

Akutmodtagelsen
Skovlyvej 9
Indgang 4, plan 3
Regionshospitalet Randers
Tlf.: 78 42 03 10
Fax: 78 42 42 93

Skadestuen og Lægevagten
Skovlyvej 9
Indgang 4, plan 3
Kl. 8-16: Ring til egen læge
Kl. 16-08: Ring til lægevagten
Vagtlæge tlf.: 70 11 31 31
Fax: 78 42 43 34

Akutklinikken i Grenaa
Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 6
8500 Grenaa
Fax: 78 42 43 20

Kl. 8-16: Ring til egen læge
Kl. 16-8: Ring til lægevagten
Vagtlæge tlf. 70 11 31 31
Skadestuen i Randers har åbent hele døgnet. 
Akutklinikken i Grenaa har åbent
kl. 8-22.