AF er organiseret i tre teams (forskerteam, sagsbehandlerteam og sekretærteam) med hver sin funktionsledelse. AF ledes af den ledende overlæge. De ansatte i AF har forskellig faglig baggrund herunder læger og medarbejdere med anden sundhedsfaglig eller samfundsfaglig baggrund samt kontoruddannelse.

AF har endvidere tilknyttet medarbejdere i tidsbegrænsede perioder eksempelvis ph.d.-studerende og uddannelseslæger i specialet Samfundsmedicin.

Overlæger 

Professor, ledende overlæge
Berit Andersen
Tlf: 784 20171
E-mail: berand@rm.dk
Mobiltelefon: 7842 4681

Overlæge
Anders Lernevall
Tlf. 784 20183
E-mail: karllern@rm.dk
Mobiltelefon: 784 24682

Overlæge
Dorte Qvesel
Tlf. 784 20263
E-mail: dorqve@rm.dk

Ph.d., MPM

Sagsbehandlere

AC-fuldmægtig
Bettina Kjær Kristiansen
Tlf. 784 20184
E-mail: bettkr@rm.dk

AC-fuldmægtig
Dorte Brandt Svendstrup
Tlf.: 784 20189
E-mail: dojoer@rm.dk

IT koordinator 
Hejdi Petersen
Tlf. 784 20174
E-mail: hejpet@rm.dk

AC-fuldmægtig
Mette Hedelund
Tlf. 784 20266
E-mail: metheu@rm.dk

1. reservelæge - Barsel
Marie Louise Bruun-Torjusen
Tlf. 784 20181
E-mail: maritorj@rm.dk

Sekretariatsmedarbejdere

Ledende sekretær
Anne Marie Kjær 
Tlf. 784 20175
E-mail: annekjae@rm.dk

Sekretariatsmedarbejder 
Camilla Louise Rasmussen
Tlf. 784 20267
E-mail: cammra@rm.dk
Tarmkræftscreening 
Kommunikation - Dtp og web

Sekretariatsmedarbejder
Henriette Therese Thorning
Tlf. 784 20188
E-mail: henthn@rm.dk

Sekretariatsmedarbejder
Lisbeth Rhiger Holmene Kristensen
Tlf. 784 20176
E-mail: lirhkr@rm.dk

Afdelingssekretær
Marianne Rævsbæk Pedersen
Tlf. 784 20172
E-mail: marape@rm.dk

Sekretariatsmedarbejder
Vicki Danielsen Nielsen
Tlf. 784 20178
E-mail: vickni@rm.dk 

Forskningsmedarbejdere

Datamanager
Bo Søborg
Tlf. 784 20258
E-mail: bosoeb@rm.dk  

Akademisk medarbejder og videnskabelig assistent
Camilla Rahr Tatari
Tlf. 784 20186
E-mail: catata@rm.dk

Ph.d studerende, 1. reservelæge
Line Winther Gustafson
Tlf. 784 20269
E-mail: line.winther@skejby.rm.dk

Cand. Scient. San. Publ., forskningskoordinator, seniorforsker, ph.d.
Mette Bach Larsen
Tlf. 784 20265
E-mail: metbacla@rm.dk

Post doc, Ph.d.
Mette Tranberg Nielsen
Tlf. 784 20264
E-mail: mettrani@rm.dk

Reservelæge, ph.d.-studerende
Pernille Gabel 
Tlf. 784 20185
E-mail: pergab@rm.dk

Specialestuderende
Pernille T. Larsen
Tlf. 784 20268
E-mail: penlar@rm.dk

Specialestuderende
Petricia Marie Horshauge
Tlf. 784 20269
E-mail: pehors@rm.dk

Seniorforsker, antropolog, ph.d.
Pia Kirkegaard
Tlf. 784 20182
E-mail: piakik@rm.dk

Ph.d.-studerende
Sara Koed Badre-Esfahani
E-mail: sarabadr@rm.dk

Seniorforsker, ph.d., cand. scient
Sisse Helle Njor
E-mail: sikke.njor@rm.dk 

Ph.d.-studerende
Susanne Fogh Jørgensen
Tlf. 784 20268
E-mail: susanne.fogh@rm.dk

Revideret 09-08-2019