Afdeling for Folkeundersøgelser (AF) varetager administration, planlægning, koordination og udvikling af kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Herudover har AF en betydelig forskningsfunktion. AF har adresse på Regionshospitalet Randers og refererer til  hospitalsledelsen. Herudover har AF reference og en væsentlig samarbejdslinje til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland. Endelig har AF reference til Styregruppen for Screeningsprogrammer.

Styregruppen for Screeningsprogrammer kan træffe beslutning om særligt regionale forhold vedrørende kræftscreeningsprogrammerne. Styregruppen for screeningsprogrammer består af de lægefaglige direktører på de somatiske hospitaler og sundhedsdirektionen i Region Midtjylland. AF varetager sekretariatsbetjeningen af Styregruppen. Styregruppen afholder møde 2-3 gange om året.

Afdeling for Folkeundersøgelser er organiseret i tre teams (forskerteam, sagsbehandlerteam og sekretærteam) med hver sin funktionsledelse. Afdeling for Folkeundersøgelser ledes af den ledende overlæge. De ansatte i AF har forskellig faglig baggrund herunder læger og medarbejdere med anden sundhedsfaglig eller samfundsfaglig baggrund samt kontoruddannelse.  AF har endvidere tilknyttet medarbejdere i tidsbegrænsede perioder eksempelvis ph.d.-studerende, uddannelseslæger i specialet Samfundsmedicin og personer i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning.

Afdeling for Folkeundersøgeler har en lang række samarbejdsparter og interessenter. I samarbejde med disse løses faglige og serviceorienterede problemstillinger inden for AFs virksomhedsområde.

Afdeling for Folkeundersøgelsers organisationsdiagram

Ansatte i Afdeling for Folkeundersøgelser

Information til borgere

Information om kræftscreening til borgere findes på:
www.kraeftscreening.rm.dk