Formålet med forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser er at skabe nuanceret viden af højeste kvalitet som solidt fundament for beslutninger om screeningsprogrammer i Danmark. 

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2014 vedrørende nationale screeningsprogrammer defineres screening som tilbud om undersøgelser til store befolkningsgrupper, der som udgangspunkt er raske. 

Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser er inden for dette emnefelt. Projekterne er ofte sundhedstjenesteforskning, hvor der anvendes registre, spørgeskemaer eller interviews i observationelt eller interventions-design.

Forskningsafsnittet består af en forskningsleder, en forskningskoordinator, en forskningssekretær og en række forskere, som er tilknyttet i kortere eller længere perioder. Desuden har afsnittet tilknyttet ekstern hjælp i form af datamanager, statistiker og engelsk korrekturlæser. 

Revideret 07-02-2019