Enheden for Uddannelse og Lægelig videreuddannelse koordinerer og udvikler de forskellige udviklingsprogrammer på hospitalet.

Medarbejdere i enheden refererer til administrationschefen.
   

Kontaktinformation

Ansatte i Uddannelse og Lægelig videreuddannelse