Kontoret for samarbejde med primærsektoren tager sig af den løbende dialog med de praktiserende læger og kommunerne i hospitalets optageområde. 

Derudover er kontoret koordinator for de udviklingsprojekter, hospitalet deltager i sammen med primærsektoren.

Medarbejdere i Samarbejde med primærsektoren refererer til administrationschefen.

Ansatte i Samarbejde med primærsektoren

Konsulent Solveig Gram
Tlf. 7842 0086
Mail: solvgram@rm.dk

Funktion

  • Tværsektorielt samarbejde
  • Sundhedsaftalen