Økonomi er organiseret i følgende teams: bogholderi, aktivitetsdata og DRG, budget og økonomiopfølgning samt planlægningsopgaver.


Bogholderiet har alle centrale opgaver i relation til hospitalets regnskabsfunktioner og en supportfunktion i forhold til hospitalets afdelinger omkring brugen af økonomisystemet og ILM (Indkøbssystemet).

Aktivitetsdata og DRG understøtter hospitalets afdelinger i korrekt registrering af patientdata, support i forhold til det patientadministrative system, patientafregning, aktivitetsdata til analyseformål og udarbejder DRG-aktivitetsopgørelser.

Budget – og økonomiopfølgning arbejder med økonomiopfølgning i forhold til afdelingerne, analyse af økonomidata, budgetmøder med afdelingerne og support i forhold til ledelsesinformationssystemet InfoRM.

Hospitalets planlægningsopgaver løses i økonomiafdelingen, herunder større anskaffelser, ombygninger og kapacitetstilpasninger. Sekretariatsfunktionen i forhold til dialogmøder med afdelingerne er forankret som en del af planlægningsopgaverne. 

Kontaktinformation

Økonomi- og planchef

Ansatte i Økonomi og Plan