Administrationens mission:
Vi er en sammenhængende og bevægelig organisation, der er i stand til at opfange, oversætte og imødekomme brugernes behov til gavn for patienterne, og som understøtter interessenterne i udførelsen af deres arbejde.

Vision for administrationen

 • En organisation som altid leverer ydelser på et højt fagligt og professionelt niveau
 • En organisation som er driftsunderstøttende såvel som udviklende
 • En viden genererende og innovativ arbejdskultur
 • En attraktiv og udfordrende arbejdsplads   
 • En anerkendt og troværdig samarbejdspartner internt og eksternt

Omdømme - I forholdet til vores interessenter vil vi gerne betragtes som:

 • En troværdig samarbejdspartner
 • Opdaterede med den nyeste viden
 • På forkant med udviklingen
 • Idé skabende og genererende
 • Åbne ud mod omverdenen – en vigtig del af Region Midtjylland
 • Et godt aktiv for Regionshospitalet Randers ”Det naturlige valg” og en aflastning for det som ikke er de kliniske afdelingers kerneforretning

Mødet med brugeren -  Vi ønsker, at vores møde med brugeren er karakteriseret ved, at vi er:

 • Venlige
 • Dygtige
 • Hjælpsomme
 • Professionelle
 • Imødekommende
 • Nytænkende - og at administrationen er et sted hvor man har lyst til at komme

Administrationen som arbejdssted - Vi ønsker at administrationen er en attraktiv arbejdsplads hvor:

 • Hver medarbejders bidrag gør en forskel, og man kan se hvordan ens egne opgaver indgår i en sammenhæng med andre
 • Man bliver værdsat
 • Der er karrieremuligheder, for de der ønsker det
 • Der er fælles forståelse mellem leder og medarbejder om udviklingsønsker og forventninger og mulighed for at opfylde dem
 • Nytænkning og selvstændighed er velkomment
 • Man ved hvad der forventes af en 
 • Ledelsen prioriterer udviklingssamtaler og løbende dialog med den enkelte medarbejder og gruppen med fokus på vedvarende udvikling

Strategiske interne fokusområder for Administrationen de kommende år:

 • Intern organisering
 • Fokus på udvikling i den enkelte afdeling i forhold til den enkelte opgave med henblik på driftsoptimering
 • Standardisering og dokumentation af arbejdsopgaver
 • Profilering og videndeling
 • Etablering af en kvalitetsorganisation

Kontaktinformation

Administrationen
Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70
8930 Randers NØ
Tlf.: 7842 0105
Fax: 7842 4301