Afsnittet varetager forskellige opgaver indenfor anvendelse af sundheds IT-systemer, kvalitet og data. Afsnittet indgår i tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger samt andre hospitaler i regionen.

Læs om MidtEPJ (Region Midtjyllands elektroniske patientjournal).

Kontakt Kvalitet og Sundheds-it via sikker mail

 
   

Kvalitet og Sundheds-it chef

Kvalitet og Sundheds-IT chef 
Thomas Stadil Pinstrup

Tlf.: 7842 0011
Email: thompins@rm.dk

Funktion:

Ansatte i Kvalitet- og Sundheds-it

Sundheds-IT konsulent
Annette Diedrichsen

Tlf.: 7842 0022
Email: annedied@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Klinisk Proces, Medicin/FMK, Rekvisition og svar, projektledelse, undervisning og support

Sundheds-IT konsulent
Lise Simonsen

Tlf.: 7842 0023
Email: lisesimo@rm.dk 

Funktion:
MidtEPJ: Klinisk Proces, projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Bruno Descours

Tlf.: 7842 0026
Email: brundesc@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Medicin/FMK, projektledelse og support
Klinisk Logistik: projektledelse og support
Fælles IT Platform

Sundheds-IT konsulent
Berit Sønderby Neess

Tlf.: 7842 0013
Email: beripede@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Booking, projektledelse og support
Klinisk Logistik: projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Jan Endermann

Tlf.: 7842 0014
Email: kaiend@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Berit Søndergaard Feld

Tlf.: 7842 0029
Email: berifeld@rm.dk

Funktion:
Midt EPJ: PAS, Registreringsansvarlig og support

Sundheds-IT konsulent
Inge Mønster

Tlf.: 7842 0025
Email: ingemoen@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: PAS, Registreringsansvarlig, undervisning og support

Sundheds-IT konsulent
Mette Hølund Kristensen

Tlf.: 7842 0015
Email: mettkris@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Projektledelse og support
Digital Post
Daglig drift: Økonomi, Web etc.

Fuldmægtig
Mikael Vivendel

Tlf.: 7842 0133
Email: janviv@rm.dk

Funktion:

Tavlemøder, fordelingsregnskab, BI-portal, undervisning

Kvalitetskonsulent
Annette Bjerre Vedstesen

Tlf.: 7842 0084
Email: annebjer@rm.dk

Funktion:

Kvalitet: Patientsikkerhed, e-Dok, patienttilfredshed og projektledelse

Kvalitetskonsulent
Ane-Sofie Sølvtofte

Tlf.: 7842 0082
Email: anessoel@rm.dk

Funktion:

Kliniske kvalitetsdatabaser (RRKP), e-læring og projektledelse

Hygiejnesygeplejerske
Helle Gammelby Mogensen

Tlf.: 7842 0083
Email: hellmoge@rm.dk

Funktion:

Hygiejne