Afsnittet varetager forskellige opgaver indenfor anvendelse af Sundheds IT-systemer og indgår i tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger samt andre hospitaler i regionen.

Hovedfunktionen i afsnittet er support af driften samt udvikling af MidtEPJ på Regionshospitalet Randers.
Sideløbende beskæftige afsnittet sig med implementering af nye elektroniske løsninger, der har relevans for den kliniske hverdag.

Kvalitet og Sundheds-it chef