Afsnittet varetager forskellige opgaver indenfor anvendelse af Sundheds IT-systemer og indgår i tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger samt andre hospitaler i regionen.

Hovedfunktionen i afsnittet er support af driften samt udvikling af MidtEPJ på Regionshospitalet Randers.
Sideløbende beskæftige afsnittet sig med implementering af nye elektroniske løsninger, der har relevans for den kliniske hverdag.

 

Kvalitet og Sundheds-it chef

Kvalitet og Sundheds-IT chef 
Thomas Stadil Pinstrup

Tlf.: 7842 0011
Email: thompins@rm.dk

Funktion:

Ansatte i Kvalitet- og Sundheds-it

Sundheds-IT konsulent
Annette Diedrichsen

Tlf.: 7842 0022
Email: annedied@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Klinisk Proces, Medicin/FMK, Rekvisition og svar, projektledelse, undervisning og support

Sundheds-IT konsulent
Lise Simonsen

Tlf.: 7842 0023
Email: lisesimo@rm.dk 

Funktion:
MidtEPJ: Klinisk Proces, projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Bruno Descours

Tlf.: 7842 0026
Email: brundesc@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Medicin/FMK, projektledelse og support
Klinisk Logistik: projektledelse og support
Fælles IT Platform

Sundheds-IT konsulent
Berit Sønderby Neess

Tlf.: 7842 0013
Email: beripede@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Booking, projektledelse og support
Klinisk Logistik: projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Lene Iren Hagen

Tlf.: 7842 0012
Email: lenehage@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Booking, projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Jan Endermann

Tlf.: 7842 0014
Email: kaiend@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Projektledelse og support

Sundheds-IT konsulent
Berit Søndergaard Feld

Tlf.: 7842 0029
Email: berifeld@rm.dk

Funktion:
Midt EPJ: PAS, Registreringsansvarlig og support

Sundheds-IT konsulent
Inge Mønster

Tlf.: 7842 0025
Email: ingemoen@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: PAS, Registreringsansvarlig, undervisning og support

Sundheds-IT konsulent
Mette Hølund Kristensen

Tlf.: 7842 0015
Email: mettkris@rm.dk

Funktion:
MidtEPJ: Projektledelse og support
Digital Post
Daglig drift: Økonomi, Web etc.

Specialkonsulent 
Sanne Bro Liebe

Tlf.: 7842 0018
Email: sanlie@rm.dk


Funktion:

Fuldmægtig
Mikael Vivendel

Tlf.: 7842 0133
Email: janviv@rm.dk

Funktion:

 

Kvalitetskonsulent
Annette Bjerre Vedstesen

Tlf.: 7842 0084
Email: annebjer@rm.dk

Funktion:

Kvalitet: Patientsikkerhed, e-Dok, patienttilfredshed og projektledelse

Kvalitetskonsulent
Ane-Sofie Sølvtofte

Tlf.: 7842 0082
Email: anessoel@rm.dk

Funktion:

Kliniske kvalitetsdatabaser (RRKP), e-læring og projektledelse

Hygiejnesygeplejerske
Helle Gammelby Mogensen

Tlf.: 7842 0083
Email: hellmoge@rm.dk

Funktion:

Hygiejne