Opgaver i Kommunikation

Kommunikation løser en bred vifte af opgaver inden for formidling, fotografering og kommunikationsrådgivning og er ansvarlig for hospitalets hjemmeside og intranet.


Kommunikations primære opgaver tæller blandt andet pressekontakt, nyhedsformidling både internt og eksternt, fremstilling af pjecer og foldere, patient- og medarbejderfotografering, billedbehandling, koordinering og udvikling af hospitalets hjemmeside og intranet.

Kontakt ved pressehenvendelser

Opgaver i Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet varetager den daglige sekretariatsbetjening for hospitalsledelsen og administrationschefen.

Ledelsessekretariatets hovedopgaver er:

  • koordinering af mødevirksomhed for hospitalsledelsen
  • posthåndtering og journalisering i ESDH
  • koordinering af sagsbehandlingen i de øvrige afdelinger i Administrationen
  • sagsbehandling
  • patientforsikring
  • disponering af Administrationens mødelokale og forplejning til møder
  • administration af jubilæer

Desuden ligger der projektrelaterede opgaver forankret i sekretariatet såsom bl.a. ESDH.

Kommunikations- og sekretariatschef

Ansatte i Kommunikation

Ansatte i Ledelsessekretariatet