Opgaver i Kommunikation

Kommunikation løser en bred vifte af opgaver inden for formidling, fotografering og kommunikationsrådgivning og er ansvarlig for hospitalets hjemmeside og intranet.


Kommunikations primære opgaver tæller blandt andet pressekontakt, nyhedsformidling både internt og eksternt, fremstilling af pjecer og foldere, patient- og medarbejderfotografering, billedbehandling, koordinering og udvikling af hospitalets hjemmeside og intranet.

Kontakt ved pressehenvendelser

Opgaver i Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet varetager den daglige sekretariatsbetjening for hospitalsledelsen og administrationschefen.

Ledelsessekretariatets hovedopgaver er:

  • koordinering af mødevirksomhed for hospitalsledelsen
  • posthåndtering og journalisering i ESDH
  • koordinering af sagsbehandlingen i de øvrige afdelinger i Administrationen
  • sagsbehandling
  • patientforsikring
  • disponering af Administrationens mødelokale og forplejning til møder
  • administration af jubilæer

Desuden ligger der projektrelaterede opgaver forankret i sekretariatet såsom bl.a. ESDH.

Kontakt Kommunikation og Ledelsessekretariatet via sikker mail

 
   

Kommunikations- og sekretariatschef


Cecilia Honores Møller

Tlf. 7842 0121 og 4079 2609
Mailadresse cecime@rm.dk 

Funktion: pressekontakt, kommunikationsrådgivning

Ansatte i Kommunikation

Maja Schmidt Jacobsen

Kommunikationsmedarbejder

Maja Schmidt Jacobsen

Tlf. 7842 0127
Mailadresse majaja@rm.dk

Funktion: hjemmeside, intranet og skriftlig patientinformation

Peter Lund Krogsøe

Kommunikationsmedarbejder

Peter Lund Krogsøe

Tlf. 7842 0125
Mailadresse peteko@rm.dk

Funktion: Nyheder, sociale medier, forskningskommunikation og video. 

Helle Brandstrup Larsen

Fotograf

Helle Brandstrup Larsen

Tlf. 7842 0126
Mailadresse heblar@rm.dk 

Funktion: Fotografering, pjecer og web

   

Praktikant

Line Østergaard Jespersen

Tlf. 7842 0122
Mailadresse lijeer@rm.dk

Funktion: Web, artikler, patientinformation, video mm.

Ansatte i Ledelsessekretariatet

Specialkonsulent

Gitte Gunggaard Eggert

Tlf. 7842 0107
Mailadresse gitte.eggert@randers.rm.dk

Funktion: Betjening af hospitalsledelsen, 
sekretariatetsbetjening af hospitalsledelses- og afdelingsledelsesmøder, diverse ad hoc opgaver

Helle Andersen

Assistent

Helle Andersen

Tlf. 7842 0106
Mailadresse hellande@rm.dk

Funktion: Sekretær for fælles introduktion, posthåndtering, jubilæer, spørgsmål vedr. parkering

Aase Guldberg Jansen

Overassistent

Aase Guldberg Jansen

Tlf. 7842 0105 
Mailadresse aasejans@rm.dk

Funktion: Sekretær for hospitalsledelsen og posthåndtering

Susanne Hoffmann Lauritzen

Specialkonsulent

Susanne Hoffmann Lauritzen

Tlf. 7842 0128
Mailadresse suslauri@rm.dk

Funktion: Sagsbehandling og opfølgning på patientklager og patientforsikringssager