Innovation på Regionshospitalet Randers har til opgave at fremme innovationskulturen på hospitalet samt at deltage i den overordnede styring af konkrete innovationsprojekter.

Medarbejderen i Innovation refererer organisatorisk til økonomi- og planchef Rikke Ringgaard Steffensen.

Kontakt

Innovationskonsulent
Marie Louise Ladefoged
 marilade@rm.dk
 78 42 01 51